Barbie

This July, Warner Brothers and Mattel Films will release a film about the world's most famous "Barbie" doll on the big screen!

Barbie
Այս հուլիս Warner Brothers և Mattel Films ընկերությունները մեծ էկրաններ են բարձրացնելու աշխարհի ամենահայտնի տիկնիկի մասին պատմող ֆիլմը՝ «Barbie»-ն։


Barbie

From "Little Women" director Greta Gerwig, this romantic comedy follows the adventures of a Barbie doll that has become a friend of thousands of girls. After being kicked out of Barbie Country for being an imperfect doll, Barbie embarks on a journey to find her happiness.
The film was announced by Universal Pictures in 2009. However, in 2014 it was announced that Sony Pictures had acquired the rights to the film and comedian Amy Schumer was cast as Barbie. Later, due to creative differences with her team, Schumer left the shooting, and the role went to Anne Hathaway. However, despite high hopes, this did not save the film from failure, and the company's contract with Mattel expired. Thus, the film rights were turned over to Warner Brothers.
The History of «Barbie» Creation

THE CAST

 • Margot Robbie
  Barbie

  Speaking to The Hollywood Reporter, Robbie said that people immediately get an idea of the film knowing that she will be playing the role of Barbie in it. However, according to the actress, what they prepared for us is not at all what we expect.

 • Ryan Gosling
  Քեն

  Gosling said on "The Tonight Show" that the Barbie script was the best script he had ever read. A surprising set of circumstances prompted him to agree to play Ken in the movie. Having received an offer for the role, the actor saw his daughter's Ken doll in the mud in his yard and immediately wrote to the director.

 • Emma Mackey
  Բարբի
  "There is no crying in this movie. This is going to be a pure American comedy," said Mackey in a conversation with "Empire". According to her, "Barbie" will be light, funny, silly and pink. It will be very unexpected in many ways and may not match the audience's expectations.

 • Simu Liu

  "The film is very strange. But strange in the best sense of that word," the actor told CinemaBlend. When Liu received the offer of the role, his agent said that if the film by any chance did not turn out well, he could be fired. The actor added that he was happy that the film started a new fashion trend.

 • Michael Cera

  Cera told ET that "Barbie" was his first film, the details of which were known to the public before work on it was completed. Even when the actor was about to leave for filming, airport customs already knew that Ryan Gosling would play the role of Ken in the film. Sera is sure that the film will be great.

 • Issa Rae
  In an interview with TODAY, Rae said that working with Gerwig was amazing. When she first heard about the idea of the film, the actress thought it was crazy, but after reading the script, she understood the director's intention better and was convinced that the film would turn out to be unique and funny.
"Barbiecore" style
The aesthetics of the "Barbie" film has already had a significant impact on the fashion industry even before its release. Photos from the shoot quickly spread Margot Robbie's outfits, which stood out in bright pastel colors. Previously, many periodicals predicted that pink would become a trendy color in 2023, but after the release of the Barbie trailer, it became clear. According to "Vogue" and "The New York Times", the new trend this summer will be neon pink, yellow and other shades that violate the laws of classic fashion in clothes that look a little cheap - Barbiecore.
Get inspired by Barbie's style and get ready for Barbiecore.
$1.83
$31.99
$37.02
$12.42 $34.78
$40.36
$24.50 $44.00
$32.00
$49.99
$7.99
$7.99 $19.99
$6.99 $13.98
$57.30 $79.00
INTERESTING FACTS
Did you know that...
1
The first Barbie trailer honors "A Space Odyssey" directed by Stanley Kubrick by referencing its iconic scene.
2
Dua Lipa will also star in the film. The news of this spread even before the official cast was announced.
3
Rumors about the presence of several Barbies and Kens in the film were confirmed when Emma Mackey told "Empire" that a night party was organized for Barbies before filming.
4
Saoirse Ronan, who has become an integral part of Greta Gerving's films, was supposed to play in Barbie too. It was also revealed that Lady Gaga was originally considered for the role of Barbie. But when the role went to Robbie, Gaga landed the role of Harley Quinn in Joker.
5
Despite the fans' expectations, the iconic "Barbie Girl" song by Aqua band will not be in the film. The reason is the unsuccessful court case in which the Mattel company sued the group for "copyright infringement", but lost as a result.
6
Simu Liu, who plays one of the characters, had to remove all of his body hair to give his skin a plastic sheen. While preparing for the role, the actor participated in many dance rehearsals.
INTERESTING FACTS
Did you know that...
Dua Lipa will also star in the film. The news of this spread even before the official cast was announced.
Rumors about the presence of several Barbies and Kens in the film were confirmed when Emma Mackey told "Empire" that a night party was organized for Barbies before filming.
Simu Liu, who plays one of the characters, had to remove all of his body hair to give his skin a plastic sheen. While preparing for the role, the actor participated in many dance rehearsals.
6
Despite the fans' expectations, the iconic "Barbie Girl" song by Aqua band will not be in the film. The reason is the unsuccessful court case in which the Mattel company sued the group for "copyright infringement", but lost as a result.
4
2
Ֆիլմում խաղալու է նաև Դուա Լիպան։ Այդ մասին լուրերը տարածվել էին դեռ օֆֆիցիալ դերասանական կազմի հայտատրելուց առաջ։
Saoirse Ronan, who has become an integral part of Greta Gerving's films, was supposed to play in Barbie too. It was also revealed that Lady Gaga was originally considered for the role of Barbie. But when the role went to Robbie, Gaga landed the role of Harley Quinn in Joker.
3
4
4
Ֆիլմում խաղալու է նաև Դուա Լիպան։ Այդ մասին լուրերը տարածվել էին դեռ օֆֆիցիալ դերասանական կազմի հայտատրելուց առաջ։
2
2
«Բարբի»-ում պետք է խաղար նաև Գրետա Գերվինգի ֆիլմերի անփոխարինելի մաս դարձած՝ Սիրշա Ռոնանը։ Նաև պարզվել է, որ Բարբիի դերի համար սկզբում դիտարկվում էր Լեդի Գագան։ Սակայն երբ դերը հանձնվեց Ռոբիին, Գագան ընտրվեց Հարլի Քուինի դերի համար «Ջոքեր» 2 ֆիլմում:
3
Ֆիլմում մի քանի բարբիների և քեների առկայության մասին լուրերը հաստատվեցին երբ Էմմա Մաքին «Empire-ին» պատմեց, որ նկարահանումներից առաջ ֆիլմի բարբիների համար գիշերանոցային փարթի էր կազմակերպվել։
4
5
2
Չնայած երկրպագուների ակնկալիքներին` Aqua խմբի խորհրդանշական «Barbie Girl» երգը չի լինելու ֆիլմում։ Պատճառը անհաջող դատական գործն է, որովMattel ընկերությունը դատի էր տվել խմբին «հեղինակային իրավունքի խախտման» համար, բայց արդյունքում պարտվել։
5
Քեներից մեկին մարմնավորող Սիմու Լիուն ստիպված էր հեռացնել իր մարմնի ամբողջ մազերը՝ պլաստիկանման փայլ իր մաշկին հաղորդելու համար։ Դերասանը այդ դերի համար պատրաստվելիս շատ պարային փորձերի է մասնակցել։
6
2
2
Ֆիլմում խաղալու է նաև Դուա Լիպան։ Այդ մասին լուրերը տարածվել էին դեռ օֆֆիցիալ դերասանական կազմի հայտատրելուց առաջ։
«Բարբի»-ում պետք է խաղար նաև Գրետա Գերվինգի ֆիլմերի անփոխարինելի մաս դարձած՝ Սիրշա Ռոնանը։ Նաև պարզվել է, որ Բարբիի դերի համար սկզբում դիտարկվում էր Լեդի Գագան։ Սակայն երբ դերը հանձնվեց Ռոբիին, Գագան ընտրվեց Հարլի Քուինի դերի համար «Ջոքեր» 2 ֆիլմում:
3
Ֆիլմում մի քանի բարբիների և քեների առկայության մասին լուրերը հաստատվեցին երբ Էմմա Մաքին «Empire-ին» պատմեց, որ նկարահանումներից առաջ ֆիլմի բարբիների համար sleepover էր կազմակերպվել։
1
5
Չնայած երկրպագուների ակնկալիքներին` Aqua խմբի խորհրդանշական «Barbie Girl» երգը չի լինելու ֆիլմում։ Պատճառը անհաջող դատական գործն է, որովMattel ընկերությունը դատի էր տվել խմբին «հեղինակային իրավունքի խախտման» համար, բայց արդյունքում պարտվել։
6
Քեներից մեկին մարմնավորող Սիմու Լիուն ստիպված էր հեռացնել իր մարմնի ամբողջ մազերը՝ պլաստիկանման փայլ իր մաշկին հաղորդելու համար։ Դերասանը այդ դերի համար պատրաստվելիս շատ պարային փորձերի է մասնակցել։
The first Barbie trailer honors "A Space Odyssey" directed by Stanley Kubrick by referencing its iconic scene.
Ֆիլմում խաղալու է նաև Դուա Լիպան։ Այդ մասին լուրերը տարածվել էին դեռ օֆֆիցիալ դերասանական կազմի հայտատրելուց առաջ։
2
«Բարբի»-ում պետք է խաղար նաև Գրետա Գերվինգի ֆիլմերի անփոխարինելի մաս դարձած՝ Սիրշա Ռոնանը։ Նաև պարզվել է, որ Բարբիի դերի համար սկզբում դիտարկվում էր Լեդի Գագան։ Սակայն երբ դերը հանձնվեց Ռոբիին, Գագան ընտրվեց Հարլի Քուինի դերի համար «Ջոքեր» 2 ֆիլմում:
3
Ֆիլմում մի քանի բարբիների և քեների առկայության մասին լուրերը հաստատվեցին երբ Էմմա Մաքին «Empire-ին» պատմեց, որ նկարահանումներից առաջ ֆիլմի բարբիների համար գիշերանոցային փարթի էր կազմակերպվել։
4
Չնայած երկրպագուների ակնկալիքներին` Aqua խմբի խորհրդանշական «Barbie Girl» երգը չի լինելու ֆիլմում։ Պատճառը անհաջող դատական գործն է, որովMattel ընկերությունը դատի էր տվել խմբին «հեղինակային իրավունքի խախտման» համար, բայց արդյունքում պարտվել։
5
Քեներից մեկին մարմնավորող Սիմու Լիուն ստիպված էր հեռացնել իր մարմնի ամբողջ մազերը՝ պլաստիկանման փայլ իր մաշկին հաղորդելու համար։ Դերասանը այդ դերի համար պատրաստվելիս շատ պարային փորձերի է մասնակցել։
6
3
* The terms indicated on the website may be violated (changed) due to circumstances beyond the control of Onex.
HOW TO MAKE PURCHASES THROUGH ONEX?
 • SIGN UP!
  Register on our website and get shipping addresses for free!
 • BUY ONLINE!
  Use the shipping addresses provided when shopping on the web sites.
 • DELIVERY TO GEORGIA
  Get your parcels in Georgia.
JOIN US!
AND BENEFIT FROM MANY ADVANTAGES!

The prices of the products posted on the website are prices as of April 13, 2023.